Bliss Weddings & Events

08-2015 Marry Magazine
Tiệc cưới được trang trí bởi Bliss Wedding Planner trong chuyên mục Real Wedding của báo Marry số tháng 8 - 2015