Bliss Weddings & Events

11 - 2015 WORD MAGAZINE
Bliss và tiệc cưới trang trí concept "Kaleidoscope - Kính vạn hoa" độc đáo và đầy nghệ thuật xuất hiện trên tạp chí Word, kì báo tháng 11-2015.